Sverige

MECOMS™ DATAHANTERING AV MÄTNINGAR OCH INFORMATIONSYTEM FÖR KUNDER
Vi förbättrar och automatiserar dina affärsprocesser. 

MECOMS™ är ett affärssupportsystem för företag inom branschen för energi och allmännyttigheter som tillgodoser Meter Data Management (MDM) och Customer Information System (CIS). Det kombinerar flexibilitet, effektivitet och en möjlighet till drastiska sänkningar av cost-to-serve även i en föränderlig miljö. MECOMS™ är Microsofts rekommenderade lösning för energi- och allmännyttiga företag i hela världen. MECOMS™ är unikt och möjliggör för allmännyttiga företag att överlista konkurrensen. Detta är bevisat genom ett flertal lyckade införanden hos allmännyttiga företag i hela världen.

Wim Verwaest

Responsible MECOMS™ Nordics
Maila mig.

 

Vill du veta vad MECOMS kan göra för dig? titta på vår film.

 

 

Översiktlig broschyr 

 

UTMANAR STATUS QUO

Berömda industrianalytiker, så som Gartner och IDC, har rekommenderat MECOMS™ som en bra lösning för energi- och allmännyttiga företag. MECOMS™ är nytänkande och möjliggör för allmännyttiga företag att överlista sina konkurrenter. Detta är bevisat genom ett flertal lyckade införanden hos allmännyttiga företag i hela världen.

EN LÖSNING SOM FUNGERAR FÖR ALLA SERVICEFÖRETAG

MECOMS™ värde är baserat på ett flertal lyckade införanden. Genom ett internationellt samarbete har MECOMS™ använts av allmännyttiga företag inom ett flertal industrier och kontinenter samt på olika marknader.

Utvecklaren av MECOMS™, Ferranti Computer Systems, har funnits på marknaden för allmännyttiga företag i mer än 20 år. De samarbetar med forskare och deltar i inflytesrika arbetsgrupper på industrimarknaden. Genom åren har MECOMS™ använts av vatten-, gas-, el- och fjärrvärmeföretag. Genom denna erfarenhet har MECOMS™ uppnått en bred och långtgående funktionalitet, som inkorporerar specifika krav hos de olika allmännyttiga företagen. Genom att använda erfarenheten från olika bolag inom olika sektorer får alla MECOMS™ kunder stora fördelar.

Genom långtgående samarbeten och kontor i hela världen har MECOMS™ uppnått en stabil internationell närvaro. Våra samarbetspartner har en ingående kunskap om den lokala marknaden för allmännyttiga företag och bevisad erfarenhet inom teknologin.

MECOMS™ användarkrets består av allt från nationella mätningsföretag till mindre regionala allmännyttiga företag, från stora vattenbolag till specialiserade energibolag för industrier tack vare den attraktiva Total Cost of Ownership (TCO).

MECOMS™ används inom såväl reglerade som oreglerade marknader och dess moduldesign har möjliggjort för företag att genomföra avreglering på marknaden utan komplikationer. Det stöttar avreglering i dess olika stadier och olika roller på marknaden. Dessutom anpassas MECOMS™ stegvis till justeringen av regleringar under den period som ofta efter privatisering.

MECOMS™ kombinerar flexibilitet, effektivitet och en möjlighet till drastiska sänkningar av cost-to-serve, även i en föränderlig miljö. Allmännyttiga företag i hela världen väljer MECOMS™ eftersom det bidrar till hög effektivitet, oöverträffad flexibilitet och anpassning samt erbjuder en överlägsen företagsinsyn.

MICROSOFTS VALDA LÖSNING

MECOMS™ är Microsofts enda internationellt rekommenderade lösning för energi- och allmännyttiga företag. Den är certifierad för Microsoft Dynamics AX, vilket betyder att den möter Microsofts högsta mjukvarustandard.

EN FLEXIBEL LÖSNING SOM ALLTID TILLGODOSER DINA BEHOV

Till en början var MECOMS™ utformad som en lösning för turbulensen på marknaden. Flexibilitet att kunna anpassa sig till förändrade behov är ett kärnvärde och kommer alltid att så vara.

SÄNKTA KOSTNADER FÖR SERVICE, FÖRBÄTTRAD SERVICE 

MECOMS™ strömlinjeformar affärsprocesser för att kombinera hög effektivitet med förstklassig kundservice. Det representerar mer än 35 år av erfarenhet inom industrin för energi och allmännyttiga företag och inkorporerar praxis med oändliga variationer på processer för bästa praktiska resultat.

Vad säger våra kunder om MECOMS?

CORONA FÅR EN STÖRRE MARKNADSANDEL MED MECOMS™

Corona Energy är en ledande kommersiell energileverantör till företag baserad i Storbritannien. Deras kärnverksamhet består av att leverera naturgas sedan avregleringen på marknaden. Detta bidrar till att Corona har erhållit god kunskap i hur den kommersiella gasmarknaden fungerar. Tack vare deras insyn hos kunden och deras flexibla och offensiva attityd har Corona kunnat möta kundernas behov genom att leverera en fantastisk servicenivå och ett förstklassigt omhändertagande av kunderna.

 

MECOMS™ HAR BIDRAGIT TILL 20 % ÖKAD EFFEKTIVITET HOS DE ANSTÄLLDA PÅ WATERNET

Sammangåendet som låg bakom Waternet bidrog även till en stor reform i deras IT-portfölj. MECOMS™ stärkte Waternets anställda genom att förvandla de mest komplicerade processerna till enkla och användarvänliga. Detta bidrog till nöjd personal med ökad effektivitet och ett mindre behov av upplärning. Olika datakällor integrerades till en enda flexibel lösning, med ett avsevärt lägre TCO.

MECOMS™ STRÖMLINJEFORMAR MÄTNINGSPROCESSER I BELGIEN

Indexis grundades 2003 som ett självständigt mätningsföretag för den avreglerade energimarknaden i Belgien. De behövde en komplett lösning för att samla in, hantera och distribuera mätningsdata från sju miljoner mätare. MECOMS™ infördes för att styra de handhållna terminalerna för mätningsavläsningar, den webb-baserade självservicen och det grundläggande systemet för att processera och vidarebefordra all data till andra parter på marknaden. Tack vare MECOMS™ flexibla uppbyggnad har programmet fortsatt växa med den utvecklande marknaden och Indexis förändrade roll.

 

MECOMS™ STRÖMLINJEFORMAR MÄTNINGS- OCH FAKTURERINGSPROCESSER I SVERIGE

Värmevärden är ett energibolag som levererar fjärrvärme till hushåll, fabriker och kontor. Företaget levererar till 11 kommuner i centrala Sverige och har ca 90 anställda.

 

SCANENERGI VALDE MECOMS™ FÖR ATT VARA STEGET FÖRE PÅ DEN DANSKA ENERGIMARKNADEN

Scanenergi är ett danskt företag inom sektorn för energi- och elhandeln specialiserat på optimal energiutvinning. Scanenergi lät CGI implementera MECOMS™ då det tidigare systemet inte hängde med i utvecklingen hos det ständigt växande företaget och den snabbt växande marknaden. Scanenergi är nu redo att anta framtida förändringar så som intelligenta mätningar. Effektiviteten har ökat tack vare att det manuella arbetet nu är ersatt av automatisk behandling. Genom att integrera all data och samtliga affärsprocesser har MECOMS™ dessutom förbättrat kundservicen. Tack vare detta kan Scanenergi istället fokusera på sin kärnverksamhet.

 

SVP ANVÄNDER MECOMS™ FÖR ATT KUNNA GE BÄTTRE SERVICE TILL EN LÄGRE KOSTNAD

Stadsverwarming Purmerend är en leverentör av fjärrvärme i staden Purmerend i norra Holland. Stadsverwarming Purmerend väljer MECOMS™ för att återta kontrollen genom internt hantera sina front- och backofficeaktiviteter. MECOMS™ har möjliggjort för Stadsverwarming Purmerend att öka antalet nöjda kunder och betalningar samtidigt som det har sänkt systemkostnaderna med cirka 20 %. Det möjliggör också för Stadsverwarming Purmerend att vara mer flexiblelt och att hantera framtida utmaningar.

MECOMS™ GÖR DET MÖJLIGT FÖR HVCENERGIE ATT ERBJUDA UTMÄRKT SERVICE

HVCenergie producerar energi från avfallsförbränning och säljer den till kommuner med andelsinnehav, verksamheter och privatpersoner. HVCenergie väljer helhetslösningen MECOMS™, efter att ha beslutat om att sköta sina leverantörsaktiviteter inom företaget. MECOMS™ införlivar alla aktiviteter i ett enda, lättanvänt system. Dess flexibilitet gör det möjligt för HVCenergie att tillhandahålla utmärkt service till sina kunder, anpassat efter kundernas enskilda behov.

 

MECOMS™ HOS GEN-I: TAR DEL AV FÖRDELARNA MED CENTRALISERAD SUPPORT FÖR ENERGIHANDELN OCH FÖRSÄLJNING I FLERTALET VÄXANDE MARKNADER

GEN-I ville genomföra en komplett översikt över sina IT-lösningar för att stötta energiförsäljningen till kunder inom olika områden och marknader. Kraven var att lösningen skulle ha ett bra rykte samt vara helt integrerad med en ERP-lösning.